Pyramiden i Gize

Det här är det enda underverket som inte behöver beskrivas av historiker eller poeter. Vi behöver inte spekulera för en sekund över dess utseende, storlek eller form. Det är det äldsta och enda kvarvarande underverket. Det är Den stora pyramiden i Gize.

Var låg/ligger det?

I staden Gize, en gravstad till det antika Memfis. Idag är det en del av Stor-Kairo i Egypten.

Underverkets historia

I motsats till vad de flesta tror är det bara den största pyramiden, Khufus (Keops) pyramid som är underverket. Det är inte alla pyramiderna som är underverket. Monumentet byggdes av farao Khufu under början av fjärde dynastin i det Gamla riket omkring år 2560 f.Kr. som ett gravmonument för honom. Man kan säga att traditionen att bygga pyramider i Egypten började med en ”mastaba”, stora stenblock i form av en stor avsats som täckte kungens grav. Sedan var det lätt att fortsätta att bygga på höjden. Tidiga pyramider, som Djosers pyramid av lertegel, visar på det sambandet. I den finns en mastaba som bas i pyramiden som sedan byggts över med tegel.


Man tror att det tog ungefär 20 år att bygga pyramiden. Först jämnades marken och förbereddes för att bära tyngden. Samtidigt fraktades stenar till platsen. Trots att man inte med säkerhet vet hur de stora stenblocken placerades på varandra så har flera teorier presenterats. En teori hävdar att man byggde en spiralformad ramp runt pyramiden allteftersom bygget nådde högre upp. Rampen skulle ha varit täckt av vattnig lera för att minska friktionen. Sedan drog och sköt man stenarna uppför rampen. Det man inte får glömma är att de gamla egyptierna inte kände till hjulet eller än mindre taljor och block. De var helt hänvisade till mer primitiva metoder än så. Det gör pyramiderna än mer imponerande!

Idag ingår Khufus pyramid i turistområdet kring Giza-platån. Med sfinxen och de andra pyramiderna. 1964 hittade man vid pyramidens södra sida en båt av trä, Solbåten. Båten anses vara till för att föra Khufus kropp på den sista resan på jorden innan han begravdes i pyramiden. Den kan också vara avsedd att vara faraos färdmedel i livet efter döden.

Hur såg det ut?

När pyramiden byggdes var den 145,75 meter hög. Under årens gång har 10 meter försvunnit, av slitage från vinden, pyramiden har också pressats samman en aning under sitt eget tryck. I över 4300 år var den världens högsta byggnad. Den var täckt av ett yttre lager vit kalksten som gjorde ytan helt slät. På Khefrens pyramid finns lite kvar, som en ”mössa”, av den ursprungliga kalkstenen. Sidorna sluttar 51º51′ och placerade i kompassens rikningar, norr, söder, väster och öster. Sidorna är 229 meter breda vid basen och tvärsnittet är fyrkantigt hela vägen upp. Längden på sidorna är exakt lika på alla sidorna så när som på ca 20 cm.

För att bygga pyramiden har det gått åt ca 2 miljoner stenblock, vardera ca två ton tunga. Platsen som pyramiden står på skulle kunna rymma Peterskyrkan i Rom, katedralerna i Florens och Milano, Westminister och S:t Paulskyrkan i London. Tillsammans!

Ingången finns på den norra sidan. Ett nätverk av korridorer, gallerier, gångar och blindgångar fyller pyramiden. Faraos kammare finns i själva hjärtat av pyramiden. Dit kan bara komma via en väg, genom en korridor i det stora galleriet. Alla stenarna inuti pyramiden passar så tätt ihop att man inte kan få in ett spelkort mellan dem! Sarkofagen är ställd i kompassens riktning och är bara en centimeter mindre än ingången. Möjligen kan den ha placerats där under tiden man byggde pyramiden.

En del teorier påstår att pyramiden skulle ha haft fler funktioner än bara en begravningskammare. Runt den har uppstått en högst ovetenskaplig flora av teorier, en ”pyramidologi” som kan avfärdas som rent nonsens. Man har trott sig kunna rekonstruera både pi och avståndet till månen ur de olika måtten i pyramiden. Man har tyckt sig kunna bevisa att måtten och proportionerna kan avslöja både inträffade och framtida händelser. Dessutom är måtten och vinklarna inte fullt så exakta som pyramidfantasterna vill göra gällande, men de är exakta nog för att vara imponerande. Man påstår att mjölk håller sig färsk, utan att surna, i en pyramid, man säger att slöa rakblad blir vassa igen, det är ingen hejd på vad man vräker ur sig!

Nonsens är den gemensamma nämnaren, men det är ju dessvärre något som går att sälja och som skrupelfria fantaster inte varit sena att utnyttja. Några har till och med gjort sig rika på det. Nej, ska vi vara vettiga så får vi allt hålla oss till det som arkeologer och egyptologer kommit fram till: det är att pyramiderna är kungagravar samtidigt som de genom sin form är helgade åt Ra.

Artikelförfattaren till häst
Rulla till toppen